• RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

  RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

 • KONKRETNE ROZWIĄZANIA

  KONKRETNE ROZWIĄZANIA

 • WSPÓLNY SUKCES

  WSPÓLNY SUKCES

Nieważność testamentu - uwagi ogólne

Nieważność testamentu - uwagi ogólne

Testament jest jednostronną czynnością prawną, polegającą na rozporządzeniu swoim majątkiem na wypadek śmierci. Jest to bardzo doniosła czynność, która skutkuje nabyciem uprawnień do majątku spadkowego przez wskazane w testamencie osoby. Każda osoba może w zasadzie dowolnie rozporządzać swoim majątkiem na wypadek śmierci.

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek

Co to jest zachowek?

Zachowek jest instytucją przewidzianą w przepisach prawa spadkowego, w kodeksie cywilnym, która ma na celu ochronę najbliższych krewnych spadkodawcy w sytuacji kiedy zostali oni pominięci przy dziedziczeniu testamentowym.

Czy przyjąć zadłużony spadek?

Czy przyjąć zadłużony spadek?

Dziedziczenie to przejście ogółu praw majątkowych z osoby zmarłej na spadkobierców, stanowi więc rodzaj sukcesji uniwersalnej, która następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Następuje bądź na podstawie testamentu spadkodawcy ( dziedziczenie testamentowe ), bądź na podstawie przepisów prawa ( dziedziczenie ustawowe ).

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Powyższy wpis ma znaczenie praktyczne w sytuacji gdy w skład spadku wchodzą długi spadkowe i dotyczy ograniczenia odpowiedzialności spadkobiercy za takie długi.

Zachowek od zapisobiercy windykacyjnego

Zachowek od zapisobiercy windykacyjnego

W sytuacji kiedy spadkodawca pominął w testamencie najbliższych członków rodziny i przekazał spadek innym osobom do gry wkracza instytucja zachowku. Zatem czym jest zachowek?

Podatek od spadku

Podatek od spadku

Nabycie praw majątkowych po osobie zmarłej wiąże się z obowiązkami podatkowymi. Przepisy prawa podatkowego obowiązujące w tym zakresie to Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn.

 • Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.
  Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają.