• RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

  RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

 • KONKRETNE ROZWIĄZANIA

  KONKRETNE ROZWIĄZANIA

 • WSPÓLNY SUKCES

  WSPÓLNY SUKCES

Dochodzenie zachowku od osób obdarowanych

Dochodzenie zachowku od osób obdarowanych

Co robić w przypadku gdy najbliższy członek rodziny zostaje pominięty przy dziedziczeniu? Na przykład ojciec przekazuje swój cały majątek na rzecz jednego ze swoich dzieci lub też osoby trzeciej, a pomija pozostałych, najbliższych członków rodziny.

Nieruchomości znacjonalizowane w czasach PRL - dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych

Nieruchomości znacjonalizowane w czasach PRL - dochodzenie roszczeń reprywatyzacyjnych

Nasza kancelaria prowadzi sprawy dotyczące roszczeń reprywatyzacyjnych byłych właścicieli lub ich spadkobierców z tytułu przejęcia ich mienia na rzecz Skarbu Państwa w okresie PRL-u.

Europejski nakaz aresztowania - co robić?

Europejski nakaz aresztowania - co robić?

Implementowana do polskiego systemu prawa karnego w 2004 r. instytucja Europejskiego Nakazu Aresztowania, dalej w skrócie ENA, rozwija się systematycznie i jak pokazują statystyki Polska pozostaje liderem w zakresie liczby wydawanych ENA.

 • Aby do czegoś dojść, trzeba wyruszyć w drogę.
  Zwycięzcy nigdy nie rezygnują, rezygnujący nigdy nie zwyciężają.