• RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

    RZETELNA ANALIZA PROBLEMU

  • KONKRETNE ROZWIĄZANIA

    KONKRETNE ROZWIĄZANIA

  • WSPÓLNY SUKCES

    WSPÓLNY SUKCES

Prawo cywilne to bardzo rozległa gałąź prawa, która reguluje tzw. stosunki cywilnoprawne, a więc takie, które opierają się na równości stron, w praktyce obejmuje wiele obszarów działalności człowieka. To do przepisów i rozwiązań prawa cywilnego sięgamy kiedy mamy do czynienia z typowymi życiowymi sprawami np. kiedy zawieramy umowy, korzystamy z usług, kupujemy i sprzedajemy rzeczy, gdy doznajemy wypadków, dochodzimy odszkodowań, dokonujemy darowizn, kiedy nabywamy spadek i w wielu innych sytuacjach.

Stosunek cywilnoprawny jest charakterystycznym elementem każdej umowy i charakteryzuje się formalną równością jego stron.

W praktyce jednak, w razie zaistnienia sytuacji spornej o swoje prawa trzeba ostro walczyć, wykorzystując wówczas odpowiednie przepisy prawne z zakresu prawa cywilnego oraz przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
To właśnie sprawy cywilne, ze względu na ich specyfikę, wymagają od kancelarii prawnej rzetelnej wiedzy na temat aktualnie obowiązującego prawa, a następnie sprawnego wdrożenia działań i procedur w celu ochrony interesów klientów.

Sprawy cywilne bowiem, o ile nie zostaną załatwione w sposób ugodowy, są najczęściej przedmiotem rozpoznania przez niezawisły sąd w toku procesu sądowego.

Cywilnoprawne spory sądowe wymagają zatem doskonałej znajomości przepisów prawa materialnego, zawartych w kodeksie cywilnym oraz w wielu innych ustawach i umiejętności skutecznego reprezentowania klientów w toku postępowania sądowego, do czego podstawą jest wieloletnia praktyka sądowa i świetna znajomość stosowania procedury cywilnej.

Obowiązująca w Polsce procedura cywilna, zawarta w przepisach kodeksu postępowania cywilnego, nie jest zbyt przyjazna stronom, które nie korzystają z fachowej pomocy prawnej i często strona nie reprezentowana może przegrać proces sądowy jedynie z powodu uchybień formalnych. Adwokat pomaga więc skutecznie w ochronie interesów swoich klientów.

Przykrych sytuacji oczywiście unika się zwracając się w odpowiednim czasie o pomoc do specjalisty – kancelarii prawnej specjalizującej się w ochronie i dochodzeniu praw z zakresu prawa cywilnego.

Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Kaliskiego z siedzibą w Bydgoszczy reprezentuje klientów w sprawach cywilnych różnego rodzaju. Adwokat dochowuje najwyższych standardów fachowości, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie wdrażając skuteczne rozwiązania ściśle pod potrzeby danego klienta.

Współwłasność nieruchomości to sytuacja kiedy prawo własności nieruchomości należy do wielu osób, każdy ze współwłaścicieli ma określone prawa i obowiązki w stosunku do przedmiotu współwłasności, jednym z nich jest prawo żądania zniesienia współwłasności.

Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Kaliskiego oferuje skuteczne prowadzenie spraw związanych z podziałem majątku małżeńskiego i rozliczeniami małżeńskimi.

Kancelaria adwokacka adwokata Andrzeja Kaliskiego z siedzibą w Bydgoszczy pomaga w sprawach dotyczących porządkowania sytuacji prawnych nieruchomości.

Realizacji obowiązku poszanowania cudzej własności przez inne podmioty służą roszczenia chroniące prawo własności, a więc w zależności od rodzaju naruszenia, właścicielowi przysługuje określone roszczenie ochronne.

Jeżeli jakieś przedmioty majątkowe konkubenci nabywają ze wspólnych środków to nabywają je na zasadzie współwłasności, stają się współwłaścicielami, lecz nie koniecznie w częściach równych.

W przypadku śmierci przedsiębiorcy, zarówno firma jednoosobowa jak i spółka cywilna doświadczają poważnych konsekwencji. Śmierć wpływa istotnie na funkcjonowanie firmy, zarówno pod kątem ekonomicznym, jak i prawnym.

Testament, ze względu na swój doniosły charakter jest czynnością prawną wysoce sformalizowaną, przepisy prawa stanowią kto, kiedy i w jakiej formie może sporządzić testament. Są to przepisy o charakterze bezwzględnie obowiązującym, co oznacza, że czynność dokonana z ich naruszeniem będzie nieważna.